‹‹ Tillbaka till Böcker och Nyheter

VÄRDESKAPANDE VÅRD – Är vi så bra vi kan bli?

Jörgen Nordenström

ISBN 978-91-88751-08-9, tryckår 2018, 175 sidor

Kan köpas i den nätbaserade bokhandeln (CDON; Adlibris; Bokus m.fl.), hos Medicinska Bokhandeln, Karolinska Institutet (www.medicinskabokhandeln.se) eller annan välsorterad bokhandel.

Ett koncept för förbättringsarbete utvecklats, där avsikten är att skapa ett bättre värde av de sjukvårdsinsatser som görs genom att följa principer som kan sammanfattas under begreppet ”värdeskapande vård”. Begreppet kan ses som en bredare ansats och utveckling av värdebaserad vård (Value-Based Healthcare) som introducerats av Porter & Teisberg (2006).  Värdeskapande vård kan ses som en process och en strategi som syftar till att åstadkomma en bättre, säkrare och mera kostnads-effektiv vård. Boken är avsedd för alla som är verksamma inom vården, i första hand läkare och sjuksköterskor men även administrativa medarbetare och chefer.

Jonas Rastad, tidigare regiondirektör, Region Skåne

”Denna skrift ska läsas av alla oss som har ansvar och intresse för vårdfrågor då den på ett pedagogiskt sätt och med slående bredd redovisar idéer och tänkesätt som kan hjälpa vårdpersonal, administratörer och sjukvårdspolitiker att utveckla vården på såväl kort som lång sikt.”

Birgir Jakobsson, tidigare sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

”Angelägen bok för den som vill få en bra överblick över hur man kan bedriva förbättringsarbetet i sjukvården. Skriven av en författare med djup kunskap om svensk sjukvård och dess utmaningar. Bör läsas av de som vill förbättra vården och ingå som kurslitteratur i grundutbildning för läkare och annan sjukvårdspersonal.”

Paul B. Batalden, MD, Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement (IHI)

”The journey to better value health care is not a simple one. In the current care configurations, one place for clinical leaders to start is the elimination of the waste associated with unwanted, unnecessary variation and ineffective treatment. Nordenström has written this book in an inviting way to encourage clinical leaders to use updated scientific information as a means of addressing this waste.”

Lars Gatenbeck, tidigare sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

”Denna första bok på svenska i Värdebaserad Vård är en utomordentlig sammanfattning av området – kort men ändå innehållsrik, informativ, pedagogisk och tydlig. Boken förtjänar att få en bred spridning inom vården och på olika vårdutbildningar. En bok som kommer att göra skillnad.”

Per-Olof Eriksson, tidigare CEO Sandvik AB

”Sjukvården har varit långsam med att utnyttja landvinningar som gjorts inom industrin vad gäller kvalitet, kundnöjdhet och effektivt resursutnyttjande. Författaren ger en bra beskrivning av dagens utmaningar inom vården och lyfter fram goda exempel på hur ett förbättrat värde för patienterna kan uppnås.”