‹‹ Tillbaka till Böcker och Nyheter

KLAS – ingen är precis som jag, alla är speciella. Beställ digital kopia för 95 kr.

Jörgen Nordenström

ISBN: 978-91-89219-28-1, tryckår 2020, 128 sidor.

Kan köpas i nätbaserad bokhandel, bl a hos Adlibris, Bokus och Vulkan.

Boken kan beställas i digitalt formatklicka här så kommer du till beställningsformuläret.

Det här är berättelsen om min bror Klas annorlunda liv med ett intellektuellt funktionshinder. Den är inte enbart en del i ett sorgearbete över en älskad familjemedlem som gått bort, utan också en beskrivning av vad ett intellektuellt funktionshinder kan innebära, hur det kan ta sig i uttryck, hur det påverkat vår familj och hur det omgivande samhället ser på personer med särskilda behov. 

”Gud hjälp mig att ta bort felet i min hjärna”.

Man har beräknat att 1 av 10 svenskar har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF) som innebär svårigheter med inlärning, uppmärksamhet eller socialt samspel. Det betyder i praktiken att det i varje större familj eller släkt finns en eller fler personer med intellektuellt funktionshinder, autism eller annan typ av NPF, som behöver omgivningens stöd och hjälp. 

Svårighetsgraden och funktionshindrets karaktär varierar stort mellan olika individer med NPF och här finns en stor utmaning för samhälle och familj. Generella lösningar fungerar oftast mindre bra. Inom sjukvården, som är min egen bakgrund, talas det om vikten att arbeta utifrån vetenskaplig evidens, skapa en likvärdig vård, minska variationer hur vården bedrivs och skapa effektivitet. Inom omsorgen för personer med NPF saknar det mesta av detta relevans. Individuella lösningar och personliga anpassningar är nödvändiga för att omsorg, skola och arbetsliv ska fungera på ett bra sätt. Utmaningen är att hitta kreativa lösningar på vardagliga problem och stötta de engagerade personer som arbetar med barn såväl som vuxna med NPF. 

”Vilka motiv målar du?”
”Jag målar känslor.”
”Hur gör du när du målar känslor?”
”Det är lätt, jag målar små svarta prickar”.

Klas omfattades under mer än fem decennier av samhällets stöd. Under denna långa period fick han vara med om många förändringar i samhällets syn på funktionshinder, en förändrad omvårdnad, nya lagar och olika politiska initiativ. Man kan därför säga att Klas liv är en illustration över hur förändringar och reformer kom till uttryck i praktiken. Samhällets stöd har varit viktigt för Klas även om han själv var kritisk till den för honom ogreppbara och oförståeliga organisation som han kallade ”Omsorgen”. 

Varför blev livet som det blev för Klas? Det är frågan som den här berättelsen handlar om. Hur livet formades av familjen, musiken, Jesus, omsorgen, längtan efter frihet, skolan, det skyddade yrkeslivet, alkohol och den antroposofiska bygemenskapen. Det handlar om glädje och ljusa stunder, värme och god omsorg men också om oro och ångest, bra och dåliga beslut, och bra och dålig myndighetsutövning.

Alla människor är olika – ”Ingen är precis som jag, alla är speciella”. Annorlunda är inte farligt, det kan absolut vara utmanande, men kan också vara en källa till glädje och kärlek.

Omdömen

Sophie Dow, grundare av The Salvesen Mindroom Centre och författare

KLAS är en viktig bok. Inte bara för att den eftertänksamt och kärleksfullt beskriver tomheten efter en älskad bror. Den är också ett angeläget tidsdokument över ett liv som till stor del styrts av samhällets syn på det opraktiska i att inte vara ”normal”. I rättmätig frustration påpekar Klas med integritet det slumpmässiga ”att det kunde lika gärna varit du”. Jag är väldigt glad att ha fått känna Klas – även om det är postumt.

Jennifer McShane, generalsekreterare på Min Stora Dag

Det är en rättfram och kärleksfull skildring som Jörgen Nordenström tecknar av sin bror Klas, där den personliga berättelsen ur en broders ögon parallellt blickar ut och skildrar det omgivande samhällets syn på människor som har särskilda behov. Här finns många ljusa stunder. Vittnesmål om glädje och god omsorg, men också smärtsamma
– resultatet av dålig myndighetsutövning – som lämnat outplånliga spår. Min starkaste upplevelse är bokens insiktsfulla värme och alla tänkvärda betraktelser som växer fram ur berättelsen om Klas liv.
”Det har varit en livslång bildningsresa” skriver författaren i sitt förord. Det finns verkligen mycket kunskap i den här boken och den sänder med oss den viktiga påminnelsen om allas vår uppgift att skapa bättre plats, lära av och ta tillvara på de som är annorlunda.

Gunilla Boëthius, journalist och författare

Jörgen Nordenström ger en fin skildring av brodern Klas som hade ett intelligens- handikapp, vem han var, hur enormt mycket han betydde och hur starkt han påverkade sina anhöriga. Författaren döljer inte hur jobbigt det kunde vara, men Klas förmedlade samtidigt sån kraft och glädje och djupare insikter om existensen. Klas frihetslängtan var stark, och raseriet mot det egna funktionshindret (trassel i hjärnan) stort. Vi lär känna en person full av egensinne, påhittighet och fantasi. Vi får också ta del av intressanta nya fakta om forskning på det neuropsykiatriska området.

Beställ digitalt exemplar av boken

En digital kopia av boken ”KLAS – ingen är precis som jag, alla är speciella” i pdf-format kan beställas här. Börja med att Swisha 95:- (inkluderar 5 kr moms) till 0705530883. Sedan fyller du i dina uppgifter nedan så skickar vi den digitala boken till din e-postadress.