Nordic Medical Publications är ett handelsbolag som bildades 1982 och publicerar böcker inom medicin, sjukvård och hälsa. Förlagets titlar säljs företrädesvis genom näthandeln och i bokhandeln. Äldre titlar som utgått kan finnas att beställa genom förlaget via kontaktsidan.

Titlar

 • KLAS – ingen är precis som jag, alla är speciella. Beställ digital kopia för 95 kr.
  Det här är berättelsen om min bror Klas annorlunda liv med ett intellektuellt funktionshinder. Den är inte enbart en del i ett sorgearbete över en älskad familjemedlem som gått bort, utan också en beskrivning av vad ett intellektuellt funktionshinder kan innebära, hur det kan ta sig i uttryck, hur det påverkat vår familj och hur det omgivande samhället ser på personer med särskilda behov.
 • EVIDENSBASERAD MEDICIN i Sherlock Holmes fotspår
  Denna svenska EBM-klassiker från 2004 har nu utkommit i en femte helt omarbetad, utvidgad och uppdaterad version. Boken leder läsaren, steg för steg genom den process som utgår från en patients sjukdomshistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation.
 • VÄRDESKAPANDE VÅRD – Är vi så bra vi kan bli?
  Ett koncept för förbättringsarbete utvecklas, där avsikten är att skapa ett bättre värde av de sjukvårdsinsatser som görs genom att följa principer som kan sammanfattas under begreppet ”värdeskapande vård”.

Nyheter

 • Heja Olika – Intervju med Jörgen Nordenström
  Jörgen Nordenström har skrivit boken KLAS, som nyligen lanserats i bokhandeln. Boken handlar om Jörgens bror Klas och skildrar ett liv med intellektuell funktionsnedsättning. Läs om intervjun på hejaolika.se.
 • Värdebaserad Vård – vad det är och inte är
  Konceptet värdebaserad vård (VBV) har under de senaste åren stötts och blötts i tidningsartiklar, böcker och i debatter. Debatten har varit polariserad mellan varma förespråkare och kallsinniga skeptiker vilket delvis …

  Läs vidare

 • Uppdatering av synen på evidensbaserad medicin
  Recension av boken Evidensbaserad Medicin i Läkartidningen. Länk till artikeln ›› Anders Ekbom, senior professor i epidemiologi, institutionen för medicin, Karolinska institutet Det finns ofta (alltid?) skäl att vara skeptisk när …

  Läs vidare