Värdebaserad Vård – vad det är och inte är

Konceptet värdebaserad vård (VBV) har under de senaste åren stötts och blötts i tidningsartiklar, böcker och i debatter. Debatten har varit polariserad mellan varma förespråkare och kallsinniga skeptiker vilket delvis beror på vilket perspektiv man utgått ifrån, att man inte haft en samsyn om begreppets innebörd och på olikheter vad gäller synen på behovet av […]

Läs vidare

Uppdatering av synen på evidensbaserad medicin

Recension av boken Evidensbaserad Medicin i Läkartidningen. Länk till artikeln ›› Anders Ekbom, senior professor i epidemiologi, institutionen för medicin, Karolinska institutet Det finns ofta (alltid?) skäl att vara skeptisk när man ställs inför böcker som utlovar insikter i komplicerade ämnen inom ramen för ett mycket begränsat antal sidor. Det finns dock tillfällen då den skepticismen […]

Läs vidare