EVIDENSBASERAD MEDICIN i Sherlock Holmes fotspår

Denna svenska EBM-klassiker från 2004 har nu utkommit i en femte helt omarbetad, utvidgad och uppdaterad version. Boken leder läsaren, steg för steg genom den process som utgår från en patients sjukdomshistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation.

Läs vidare

KÖRTELJAKTEN – En medicinsk historia

En spännande och välskriven resa genom medicinhistorien. Då en ung läkarstudent i Uppsala år 1877 upptäckte ett nytt organ hos människan, som han gav namnet paratyroidea, började en upptäcktsresa utan karta, med ovana sjöfarare och med vaga föreställningar om den slutliga destinationen.

Läs vidare

Exploring BCEC-systems

This book is a sequel to his 1983 tome Biologically Closed Electric Circuits, in which he proposed the existence of a previously unappreciated electrical circulatory system in the body.

Läs vidare

BIOLOGICALLY CLOSED ELECTRIC CIRCUITS

Boken är ett pionjärarbete med en kartläggning kring kroppens slutna elektriska strömkretsar med två unika publikationer ”Biologically closed electric circuits” och ”Exploring BCEC-systems”

Läs vidare