Böcker och nyheter

Filtrera efter: Böcker, Nyheter

Klas - Ingen är precis som jag, alla är speciella, Jörgen Nordenström

KLAS – ingen är precis som jag, alla är speciella. Beställ digital kopia för 95 kr.

Det här är berättelsen om min bror Klas annorlunda liv med ett intellektuellt funktionshinder. Den är inte enbart en del i ett sorgearbete över en älskad familjemedlem som gått bort, utan också en beskrivning av vad ett intellektuellt funktionshinder kan innebära, hur det kan ta sig i uttryck, hur det påverkat vår familj och hur det omgivande samhället ser på personer med särskilda behov.

Evidensbaserad Medicin - Jörgen Nordenström

EVIDENSBASERAD MEDICIN i Sherlock Holmes fotspår

Denna svenska EBM-klassiker från 2004 har nu utkommit i en femte helt omarbetad, utvidgad och uppdaterad version. Boken leder läsaren, steg för steg genom den process som utgår från en patients sjukdomshistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation.

Värdeskapande Vård

VÄRDESKAPANDE VÅRD – Är vi så bra vi kan bli?

Ett koncept för förbättringsarbete utvecklas, där avsikten är att skapa ett bättre värde av de sjukvårdsinsatser som görs genom att följa principer som kan sammanfattas under begreppet ”värdeskapande vård”.

Körteljakten - Jörgen Nordenström

KÖRTELJAKTEN – En medicinsk historia

En spännande och välskriven resa genom medicinhistorien. Då en ung läkarstudent i Uppsala år 1877 upptäckte ett nytt organ hos människan, som han gav namnet paratyroidea, började en upptäcktsresa utan karta, med ovana sjöfarare och med vaga föreställningar om den slutliga destinationen.

Den Andra Verkligheten - Jörgen Nordenström

DEN ANDRA VERKLIGHETEN – en antologi

Sjukdom – plötsligt dyker man ner i Den andra verkligheten. En värld öppnar sig som man inte trodde fanns eller i alla fall inte skulle drabba en själv.

Herregud - mitt i semestern

Å HERREGUD, MITT I SEMESTERN – en antologi

Å herregud, mitt i semestern dessutom, så bryter sjukdomen in mitt i livet. Alltid olämpligt. 41 författare från Sören Kirkegaard till Astrid Lindgren skildrar lidandet ur ett djupt mänskligt perspektiv.

Exploring BCEC-systems, Björn Nordenström

Exploring BCEC-systems

This book is a sequel to his 1983 tome Biologically Closed Electric Circuits, in which he proposed the existence of a previously unappreciated electrical circulatory system in the body.

BIOLOGICALLY CLOSED ELECTRIC CIRCUITS

BIOLOGICALLY CLOSED ELECTRIC CIRCUITS

Boken är ett pionjärarbete med en kartläggning kring kroppens slutna elektriska strömkretsar med två unika publikationer ”Biologically closed electric circuits” och ”Exploring BCEC-systems”